Pārlekt uz galveno saturu

InnoFruit

InnoFruit

LLU APP Dārzkopības institūts 2016. gada 1. martā kopā ar sadarbības partneriem uzsācis Interreg Baltijas jūras reģiona programmas projekta "Netehnoloģisko un tehnoloģisko inovāciju kapacitātes attīstība augļu audzēšanā un pārstrādē Baltijas jūras reģiona valstīs" (InnoFruit) īstenošanu.

LU APP Dārzkopības institūts 2016. gada 1. martā kopā ar sadarbības partneriem uzsācis Interreg Baltijas jūras reģiona programmas projekta "Netehnoloģisko un tehnoloģisko inovāciju kapacitātes attīstība augļu audzēšanā un pārstrādē Baltijas jūras reģiona valstīs" (InnoFruit) īstenošanu.   
Projekta izpildes termiņš (trīs gadi): 01.03.2016. – 28.02.2019.
Projekta mērķis: Ar inovāciju palīdzību attīstot augļkopības potenciālu Baltijas jūras reģionā veicināt augstas kvalitātes augļu un to produktu pieejamību, tādējādi palielinot augļkopības nozares konkurētspēju un ilgstspēju Latvijā, Lietuvā, Polijā un Zviedrijā.   
Projekta aktivitātes tiks veiktas sekojošos virzienos: 

  • Demonstrējumu saimniecību konceptuālā ietvara izveide; 
  • Demonstrējumu un pilotobjektu bāzes izveide zinātniskajās institūcijās un saimniecībās; 
  • Atvērta tipa demonstrējuma saimniecību tīkla izveide projekta dalībvalstīs; 
  • Rekomendāciju izstrāde nozares politikas veidotājiem.

Projekta vadošais partneris: LLU APP Dārzkopības institūts 
Projekta sadarbības partneriLietuvas dārzkopības institūtsDārzkopības institūts Polijā (Skiernievicē), Latvijas Lauksaimniecības universitāte(Lauksaimniecības fakultāte), Latvijas augļkopju asociācija, SIA "Berry plus" (Latvija), SIA "La-Sad" (Polija) un Zviedrijas pomoloģiskais zinātnes centrs.   
Šis projekts papildina Latvijas – Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas 2007 - 2013 projektu "Tehnoloģiju pārneses centra izveide augļkopībā", kas tika realizēts no 2010 līdz 2012. gadam.

On 1 March 2016 the Interereg Baltic Sea Region program project "Advancement of non-technological innovation performance and innovation capacity in fruit growing and processing sector in selected Baltic Sea Region countries" (InnoFruit) has been launched.   
Project implementation time: 1.03.2016. – 28.02.2019.   
Project aim: Developing the fruit growing potential in the Baltic Sea Region to secure the availability of healthy, high quality fruit and fruit products through research driven innovations, thereby increasing the competitiveness and sustainability of the fruit chain in Latvia, Lithuania, Poland and Sweden.   
Project activities are the following: 

  • Development of a conceptual framework for the establishment of demofarms; 
  • Development of a demonstration base at scientific institutions and SMEs; 
  • Creation of an open demofarm network in selected BSR countries; 
  • Development of recommendations for the sectoral policy makers.   

Lead partner: Institute of Horticulture, Latvia University of Life Sciences and Technologies. 
Project partnersInstitute of Horticulture, Lithuanian Research Centre for Agriculture and ForestryResearch Institute of Horticulture (Poland), Latvia University of Life Sciences and TechnologiesLatvian Fruit Grower’s assocation, "Berry plus" Ltd. (Latvia), "La-Sad" Ltd. (Poland) and Swedish Pomological Science Center.