Pārlekt uz galveno saturu

Līdzsvarota lauksaimniecība 2020

Līdzsvarota lauksiamniecība 2019

Zinātniski praktiskajā konferencē “Līdzsvarota lauksaimniecība” 2020. gada 20. februārī piedalījās vairāk nekā 200 lauksaimniecības zinātnieki, Zemkopības ministrijas speciālisti, konsultāciju dienesta darbinieki, lauksaimnieku biedrību pārstāvji, uzņēmumu vadītāji, pakalpojumu sniedzēji un LF studenti – topošie lauksaimniecības speciālisti.

Konference bija veltīta augu veselības gadam. Tās laikā notika plenārsēde par biozinātnes ilgtspējīgas attīstības iespējām Latvijā un darbs tematiskajās sekcijās laukkopības, dārzkopības un lopkopības nozarēs par aktuālajiem jautājumiem. Plašais stenda referātu klāsts atspoguļoja aktuālo pētījumu rezultātus lauksaimniecības zinātniskajās institūcijās pēdējo gadu laikā.

Konferences tēzes pieejamas Lauksaimniecības fakultātes dekanātā drukātā veidā un digitāli Lauksaimniecības fakultātes mājaslapā. Tuvāko mēnešu laikā notiek darbs pie konferences rakstu krājuma sagatavošanas publicēšanai. 

Rakstu krājums būs pieejams tikai digitālā veidā LLU portālā (LLU Fundamentālā bibliotēkā, LF mājas lapā).

 

Plenārsēdes ziņojumu prezentācijas ievietotas sadaļā "Konferences saistītā informācija" 

 

Ziedojumus konferences organizēšanai turpmāk ir iespējams ieskaitīt: Nodibinājums „Latvijas Lauksaimniecības universitātes fonds „JELGAVAS PILS”” konferences “Līdzsvarota lauksaimniecība” organizēšanai.

Rekvizīti:
Nodibinājums „Latvijas Lauksaimniecības universitātes fonds „JELGAVAS PILS””
Reģ. Nr. 40008056854
Lielā ielā 2, Jelgavā, LV-3001
AS „SEB banka” Jelgavas filiāle

UNLALV2X
Konts: LV68UNLA0050000109722

Konferences sekretariāts

Dzidra Kreišmane (vadītāja). Lielā iela 2 (Pilī), 229.telpa. Tel. nr.: 29431756, 63005629; E-pasts: dzidra.kreismane@llu.lv (informācija par konferences norisi, dalības maksu, tēžu un rakstu krājuma sagatavošanu)

Renāte Sanžarevska (sekretāre). Tel. nr. 63005632.

 

Rakstu krājumi pieejami tikai digitālā veidā LLU un LF portālā, drukātā veidā izdodam konferences tēzes.

 

Iepriekšējo gadu rakstu krājumi ir ievietoti CAB Abstracts, AGRIS un citās datu bāzēs, kā arī apraksts un tiešsaistes adrese ir iekļauti LLU bibliotēkas mājaslapā sadaļā LLU E-izdevumi.

 

Iepriekšējo gadu zinātniski praktiskās konferences rakstu krājumi:

Līdz 2009. gadam tika organizētas starptautiskās konferences ar zinātnisko rakstu krājumu "Agronomijas vēstis". Šī krājuma izdevumu elektroniskās versijas atrodamas LLU LF Fundamentālās bibliotēkas vietnē.

Datubāzes: AGRIS, CAB Abstracts

Informācija par krājumu tiešsaistē ievietota LLU bibliotēkas mājas lapas sadaļā LLU izdotie krājumi tiešsaistē.