Pārlekt uz galveno saturu

Fakultātes vadība

Dekāne

Dr.agr. Zinta Gaile
Tālrunis: 63005679; 63005629
E-pasts: zinta.gaile@.lu.lv

Prodekāne

Dr. agr. Dace Siliņa
Tālrunis: 63005679
E-pasts: dace.silina@llu.lv

Studiju programmu direktori

Profesionālā bakalaura studiju programmas direktore
Dr. agr. Dace Siliņa
Tālrunis: 63005679
E-pasts: dace.silina@llu.lv

Akadēmiskās un profesionālās maģistra studiju programmas "Lauksaimniecība" direktore
Dr.biol. Biruta Bankina
E-pasts: biruta.bankina@llu.lv

Doktora studiju programmas direktors
Dr. agr. Aleksandrs Adamovičs 
E-pasts: aleksandrs.adamovics@llu.lv

Darbinieki

Dr.agr. Dace Smiltiņa

Speciāliste dzīvnieku ģenētisko resursu saglabāšanai.
Tālruņi:29992586
E-pasts: dace.smiltina@llu.lv

Palīgpersonāls

Mg.agr. Dace Bārzdiņa
Tālruņi: 63005679, 25448599
E-pasts: dace.barzdina@llu.lv

Sarmīte Pudāne

Tālruņi: 63005679, 25448599
E-pasts: sarmite.pudane@llu.lv